Lørdag d. 9. november kl. 9.30 – 14 på Centertorvet stor Samlermesse.

I mødestedets mødelokale er der møntauktion om formiddagen og frimærkeauktion om eftermiddagen i samarbejde med Esbjerg Møntklub og Esbjerg Filatelistklub.